Bollnästravets personal

Öppettider måndag-torsdag 10.00-12.00 & 13.00-15.00. Fredagar 10.00-12.00. Undantag kan förekomma vid tävlingar.
Bankgiro: 192-8498
 

Tf. Travbanechef  & Marknadschef
Elisabeth Johansson
0278-272 42
070-336 44 20
elisabeth.johansson@bollnas.travsport.se

Marknad/ Event
Ulf Wahlgren
073-025 20 79
ulf.wahlgren@bollnas.travsport.se

Utbildningsansvarig & Travskola
Karin Edvinsson
070-308 79 02
karin.edvinsson@bollnas.travsport.se

Hästägaransvariga:
Maj-Britt Karlsson
076-820 55 86
maj-britt.karlsson@helsingenet.com

Elisabeth Johansson
070-336 44 20
elisabeth.johansson@bollnas.travsport.se

Anläggning

Banmästare
Mats Söderberg: 0278-272 44, 073-096 54 42 
Lars Jonsson : 072-2194575
Jan Wahlberg tjänstledig
Helmer Söderberg : 073-026 57 10

Inskrivningschef & Boxansvarig tävlingsdagar
Hans Johansson
073-021 63 09

Styrelsen

Ordförande: 
Carl-Erik Sandström 070-572 31 42
carl-erik.sandstrom@valbotra.se

Vice ordförande: 
Maj-Britt Karlsson, 076-820 55 86
maj-britt.karlsson@helsingenet.com

Ledamöter:
Lennart Eriksson, 070-3332847

Peter Eriksson, 070-668 63 09
stallpe@gmail.com

Lotta Eskilsson, 070-230 32 41
lotta@agrient.se

Esbjörn Lindberg, 070-694 17 34
esbjorn.lindberg@konsult.lrf.se

Erik-Olof Parhans, 070-578 38 18
eoparhans@gmail.com