Hästägarföreningen

Södra Hälsinglands Hästägarförening - föreningen för hästägare som tillhör Bollnästravet. Öppen för alla som äger eller deläger en travhäst på Bollnäs.

Föreningen är ansluten till RST, som på riksplanet bevakar hästägarnas intressen. Föreningen anordnar provlopp året runt och driver för hästägarna viktiga frågor såsom prispengar, startmöjligheter, stimulansåtgärder, samarbetsfrågor m.m.

Välkommen som medlem. Sätt in 250 kronor på Bankgiro: 412-0010 så är du med i föreningen. Det finns även en familjeavgift som är på 350 krOBS: Glöm inte att skriva namn, adress, telefon och email-adress på blanketten!

Klicka här för att läsa mer om att Äga Travhäst.


Styrelsen 2016
 
 
Ordförande                         Emil Parhans
                                                Runemo 315
                                                822 92  Alfta
                                                0271-152 21
                                                070-578 38 20
                                                emilparhans@gmail.com
                                               
                                               
Vice ordförande                 Peter Parneborg
                                                Freluga 4710
                                                821 93  Bollnäs
                                                0278-301 22
                                                070-606 52 53
                                                peter.parneborg@live.se
                                   
                                   
Sekreterare                          Nina Backan
                                                Östra Höle 9326
                                                821 98  Rengsjö
                                                0278-665410
                                                nina_backan@hotmail.com
                                   
                                   
Kassör                                   Hugo Forsberg
                                                Ed 1133
                                                823 91 Kilafors
                                                0278-65 04 22
                                                070-525 44 62
                                                hugoforsberg40@gmail.com
                                               
                                               
Ledamot                               Anneli Lagergren
                                                Grönås Flinkavägen 2
                                                820 40  Järvsö
                                                073-033 92 62
                                                stallkap@hotmail.com
                                               
                                               
Ledamot                               Magnus Träff
                                                Grönåsvägen 75
                                                820 40  Järvsö
                                                072-523 00 98
                                                stalltraff@hotmail.com
 
 
Ledamot                               Claes-Göran Svensson
                                                Soldatvägen 4433
                                                821 93  Bollnäs
                                                0278-301 34
                                                070-206 16 45
                                                claes.goran@pmers.se
 


VERKSAMHETSPLAN 2016
 
 
1 Satsning på ungdomar i travet
   Erbjuda fadderverksamhet för ungdomar som lämnar travskolan för att ”få dem kvar”
  
2 Nya licenstagare
   Erbjuda vårt deltagande i licensutbildningen, samt erbjuda medlemskap i föreningen
 
3 Studieresor
   Anordna studieresor till travtränare
 
4 Fadderverksamhet
   Samverkan mellan A-tränarna och föreningen om medlemmar vill få stöd och hjälp för att
   utveckla sig och sin häst
 
5 Stallbacksvärdar
   Arbeta som stallbacksvärdar för tillresande med starthäst och lotsa dem tillrätta
 
6 Provloppsarrangör
   Ansvara för provloppsverksamheten vid banan
 
7 Hästägare- och Tränardagdag
   Delta som arrangör vid Hästägare- och tränardagen 7 maj
 
8 BAS-möten
   Delta i kontinuerliga BAS-möten på Bollnästravet
 
9 Rabatter
   Förhandla om rabatter hos företag som har anknytning till hästägande