Travklubben Sleipner Gävlesleipner-logo.png

Föreningen har till ändamål att främja utvecklingen av den kallblodiga
travaren bl a genom:

att främja avelsarbetet på sådant sätt att en allsidigt användbar häst erhålles till gagn för samhället;
att tillvarata rasens tävlingsmöjligheter
att sprida upplysningar om den kallblodiga travaren samt samla av den kallblodiga travaren intresserade personer
att via utbildnings- och ungdomsverksamhet skapa intresse och resurser i syfte att bevara den kulturyttring som den kallblodiga hästen utgör.
 
Styrelse:
Anders Pålerfält, ordförande 070-226 29 64, anders.palerfalt@sandvik.com
Nicklas Blom,  vice ordförande  070-242 02 72 blommen67@live.se
Emma Eriksson, kassör  073-664 24 32, emmae@hotmail.com
Anneli Skoglund  sekreterare 070-339 41 39 anneliskoglund@telia.com (ansvarar för nya medlemmar/Gävle)
Hanna Berlin Avelsinspiratör 070-207 91 94   hanna.berlin@stallfallet.se

Vår verksamhet omfattar bl.a.:
Medlemsmöten
Unghästutställning
Avelsinfo  
Vi deltager aktivt och hjälper till med guidade turer för besökare.


Brinner du för kallblod?
Eller känner du någon med ett hett intresse för kallblodstravare?
Du som har internetbank är bara ett ”litet klick” från att bli medlem – logga in på din internetbank och betala 200 kr på PG: 704024-9 eller BG: 894-1429 så är det klart idag! Det finns också möjlighet att teckna familjemedlemskap. För 350 kr blir hela familjen som bor på samma adress medlemmar. Glöm inte att ange namn på alla som ska vara medlemmar när du betalar in avgiften.
Genom medlemskap erhåller du fem utgåvor per år av medlemstidningen kallblodstravaren.

Du inbjuds att deltaga i informationsmöten och övriga föreningsarrangemang

Du får direkta möjligheter att arbeta för och påverka den kallblodiga hästens framtid

Vi är i Gävle ca 150 medlemmar och som medlem är ni alltid välkomna in i sleipnerstugan  och prata kallblod och dricka kaffe.


Välkomna till en aktiv kallblodsförening på Gävletravet.