Hästägareföreningen
          

Styrelse
Ordförande
Lars Karlsson lars893@gmail.com 076-3191077       

Ledamöter
Oscar Englund oscar@yesbox.se
Linda Öberg linda_oberg@live.se
Peter Jansson peter@taltofest.se
Kim Jäderkvist Kim_Matilda@hotmail.com
Ulf Lindfors ulf.lindfors@gavlenet.se
Ursula Wilhelmsson ursulawilhelmsson@hotmail.com

Valberedning
Per Axel Andersson sammankallande
Per Johansson
Karin Jensen 

 

Föreningen har till uppgift att tillvarata och befrämja medlemmarnas intressen vid såväl travtävlingar som annan verksamhet,som är förenlig med travsporten. Att verka för höjande och utbredande av travsporten.

Hästägarföreningens aktiviteter:
Fortlöpande möten där frågor tas upp som relaterar till hästägande.
Deltar i Basmöten på Gävletravet
Arrangerar bussresor till intressanta travtävlingar med inslag av studiebesök.
Anordnar årsmöte och höstmöte med aktuell föreläsare.